HUMANIMAL Holistic coaching
Geerteke Kroes
 

Numerologie

Wat is Numerologie

Numerologie is de Leer der Getallen.
Een leer die al bestaat sinds de mens bestaat. En terug gaat tot meer dan 3000 jaar voor Christus.

Ons moderne rekensysteem vindt zijn basis in het noorden van India omstreeks de 5de eeuw na Chr.
Toen werden de mogelijkheden van het systeem in de antieke wereld echter nog niet op volle waarde geschat en begrepen. Men kon er nog niet mee rekenen zoals wij dat in de huidige tijd doen.

Mensbeeld pentagram

Mensbeeld pentagram

In India (maar ook in Amerika en Nederland) leeft een groep zogenaamde Yogi’s  die zich intensief heeft bezig gehouden met de numerologie en haar kwaliteiten. Zij stellen dat de getallen van de geboortedatum te vergelijken zijn met de spirituele lichamen van de mens die wij om ze te kunnen begrijpen, kunnen proberen te zien als entiteiten waarmee je kunt spreken. Zo worden zij levend voor ons en geven zij hun kwaliteiten, dus ook onze unieke eigen kwaliteiten, aan ons prijs.
Daarnaast kan via het zogenaamde Mensbeeld Pentagram inzicht in ons mens-zijn worden verkregen.

Numerologie in de Paardensport
De combinatie die de ruiter met zijn paard vormt en de interactie die daarin plaatsvindt, kan nog wel eens gepaard gaan met conflicten van verschillende aard. En van verschillende grootte.

De ervaring van de holistic coach heeft uitgewezen dat paard en ruiter elkaar kunnen spiegelen.
Is er een probleem ontstaan dan kan naast de diagnose van de veearts, het aanwenden van de Bowen Techniek, OSISO Resonantie therapie en, indien gewenst de ondersteuning van homeopathie etc het zeer verhelderend werken wanneer via de Leer der Getallen inzicht wordt verkregen in de wisselwerking tussen mens en dier, tussen ziel en persoon, denken, willen, doen en vooral voelen.