HUMANIMAL Holistic coaching
Geerteke Kroes
 

NES Provision

Een meting volgens het NES Provision systeem kan zowel acuut als preventief worden gedaan. Het NES Provision systeem is een methode, die zich toelegt op het opsporen van verstoringen in het evenwicht van het zogenaamde Body Field. Het Body Field van mens en dier. De methode is zeker revolutionair te noemen. Er kan op een snelle en duidelijke manier inzicht worden verkregen in de gezondheid van mens en dier, en kan er worden vastgesteld hoe deze gezondheid verbeterd kan worden.NES provision meting
Het NES Provision systeem is voortgekomen uit de ontdekkingen van het ‘Body Field’ (lichaamsveld). Door wetenschappers wordt het Body Field gezien als een informatieveld, dat zich om en in het lichaam van mens en dier bevindt. Dit veld geeft onder andere informatie over de fysieke gesteldheid. De informatie verstrekking gaat zelfs verder dan de fysieke component. Het Body Field is verantwoordelijk voor de coördinatie en regulering van het lichaam van mens en dier, de chemische reacties, de emotionele balans, de mentale functies, het geheugen. Het Body Field kan daarom worden beschouwd als het GPS-systeem van het lichaam. De wegenkaart. Het is een intelligent informatiebesturings- en verstrekkingssysteem. Het Body Field is dynamisch. Het staat onder invloed van voortdurende veranderingen. Daardoor reageert het Body Field op alles waaraan mens en dier op het fysieke en emotionele vlak worden blootgesteld.

Binnen 15 seconden kunnen middels een computer scan 145 verschillende functies worden gemeten.

De NES scan begrijpen
De uitslagen van de NES scan worden via een serie schermen op de computer weergegeven. Deze schermen geven de verhoudingen weer tussen de verschillende aspecten van het Body Field. Gekleurde balkgrafieken geven aan waar de prioriteiten liggen. De kleuren variëren van wit (weinig tot geen prioriteit), via groen, geel en oranje tot rood (hoogste prioriteit).

Belangrijk is ons voortdurend te blijven realiseren dat de scan niets zegt over de biochemische informatie van het fysieke lichaam. Informatie die bijvoorbeeld verzameld wordt via een regulier bloedonderzoek. De scan geeft inzicht in en meetwaarden aan die de verschillende gebieden van het Body Field betreffen. Volgens deze methode kunnen de zwakste schakels worden geïdentificeerd. De ketting van het welzijn is tenslotte net zo sterk als zijn zwakste schakel. Ondersteuning bieden aan de zwakste schakel in het Body Field geeft het lichaam van mens en dier de noodzakelijke input om het eigen herstellende vermogen aan te sporen en te optimaliseren. Het zal dan in staat zijn zichzelf te genezen.

Het NES Provision systeem vertegenwoordigt een holistische zienswijze. Het doel van het NES Provision systeem is het harmoniseren van het Body Field wat zal leiden naar gezondheid op alle vlakken. Het systeem gaat niet uit van symptoom bestrijding.

Het doel van het NES Provision systeem
Het doel van het NES Provision systeem is via de computer scan inzicht te verkrijgen in de toestand waarin het zelfgenezende vermogen van mens en dier zich bevindt en het te stimuleren en te herstellen waar nodig, waardoor klachten verminderen of worden opgeheven.

Hoe werkt het?
Trauma´s (fysiek, emotioneel, chemisch, elektromagnetisch) hebben een negatief effect op het lichaam van mens en dier, de mentale gesteldheid en dus op het Body Field. Verstoringen in het Body Field kunnen worden gecorrigeerd door het inzetten van druppels, die behoren bij het NES Provision systeem. Deze druppels dragen energetische informatie in zich. Herstel van het evenwicht in het Body Field leidt vervolgens tot vermindering of opheffing van de klachten.

Het behandelplan
Na uitgebreide bestudering van de scan wordt een advies gegeven. Het behandelplan dat wordt opgesteld kan bij het eerste consult van start gaan door bijvoorbeeld toepassing van De Bowen Techniek. Indien de situatie er om vraagt, zal gekeken worden naar homeopathische of phytotherapeutische ondersteuning. Tevens zal onderzocht worden of een voedingsadvies gewenst is, dan wel het inzetten van voedingssupplementen noodzakelijk blijkt.

Gedurende het gehele traject zal voortdurend bekeken worden in hoeverre de druppels (de dragers van relevante energetische informatie) van het NES Provision systeem zelf, kunnen bijdragen aan een verbetering van het welzijn.

Wilt u een afspraak maken of wilt u meer informatie (geheel vrijblijvend) , neem dan contact op via info@humanimalcoach.nl of mobiel 0653 797 157

Als Humanimal Coach help ik mens en dier graag op weg naar een beter fysiek, emotioneel en geestelijk welzijn.