HUMANIMAL Holistic coaching
Geerteke Kroes
 

Homeopathie

Wat is Homeopathie

Homeopathie  is een geneeswijze die natuurlijk en effectief is.

Bovendien stelt de homeopathie de mens als geheel centraal en gaat ervan uit dat de mens beschikt over een eigen levenskracht die het organisme in evenwicht houdt.
Bij ‘ziekte’ is deze levenskracht ‘ontregeld’ en raakt het natuurlijke evenwicht verstoord.

Hetzelfde principe geldt voor dieren.

Samuel Hahneman

Samuel Hahneman

Invloedrijke mensen uit de geschiedenis van de homeopathie zijn Hippocrates (470-377 v.Chr.), Paracelsus (1493-1541) en Hahnemann (1755-1843).

De grondlegger van de homeopathie zoals wij die nu kennen is de Duitse arts Samuel Hahnemann. Door veel experimenten op zichzelf en anderen ondervond hij de beginselen der homeopathie. Heel bekend is zijn eerste experiment met de stof kinabast, eenvoorloper van kinine en destijds gebruikt als geneesmiddel bij malaria.
Hahnemann slikte de kinabast en het resultaat was dat hij alle verschijnselen vertoonde van iemand met malaria. De basis van de homeopathie was hiermee gelegd: een stof die ziekteverschijnselen teweegbrengt bij gezonde mensen, kan diezelfde verschijnselen bij zieken genezen.

Hij drukte dit uit in de Similia-regel:
“Similia Similibus Curentur”, wat vertaald is “het gelijke met het gelijkende genezen”.